Επιμελητήριο Καβάλας

GIS Επιμελητηρίου Καβάλας

Echamber
Περιγραφή

Η Morphix Δημιουργεί μία εφαρμογή -υπηρεσία προς τους πολίτες ώστε να εντοπίζουν με εύκολο τρόπο επιχειρήσεις του Δήμου Καβάλας πάνω σε χαρτογραφικό υπόβαθρο με φίλτρα αναζήτησης και γκρουπάρισμα των επιχειρήσεων για γρήγορη εποπτεία.

Στατιστικά

90%

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

100%

Προγραμ/τισμός

Προγραμματισμός

30%

Mobile

Κινητές συσκευές
Τεχνολογίες
  • Google Maps api
  • RIA
  • Bootstrap