Διαχείριση Erasmus Α.Π.Θ.

Διαχείριση Erasmus Α.Π.Θ.

Moebius 1
Περιγραφή

Η Morphix δημιουργεί διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση των φοιτητών και του προσωπικού που μετακινείται με το πρόγραμμα Erasmus+ από και προς την Ελλάδα.

Πληροφορίες που εισάγουν σε ένα online σύστημα οι φοιτητές και το προσωπικό πριν τη μετακίνηση τους μαζί με όποιες πληροφορίες συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι των μετακινήσεων συγκεντρώνονται σε αυτό το λογισμικό όπου γίνεται η διαχείριση τους.

Στατιστικά στοιχεία, εκτυπώσεις, αυτόματα email και άλλα πολλά εργαλεία βοηθούν το διαχειριστή να εργάζεται εύκολα και χωρίς λάθη.

Φωτογραφίες έργου
Στατιστικά

60%

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

100%

Προγραμ/τισμός

Προγραμματισμός

100%

Εκτυπώσεις

Εκτυπώσεις
Τεχνολογίες
  • Extjs
  • Codeigniter
  • Jasper Reports
  • Google maps api