Ιστότοπος Τεχνικής Εταιρίας.

Περιγραφή

Ιστότοπος τεχνικής κατασκευαστικής εταιρίας .Ινστιτούτο κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης.

Τεχνολογίες

50%

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

50%

Προγραμ/τισμός

Προγραμματισμός