Εφαρμογές Android

Εφαρμογές Android

O

ι εφαρμογές κινητών συσκευών είναι πλέον ευρύτατα διαδεδομένες με αυξητικές τάσεις για κάθε είδος κοινού. Η Morphix σας βοηθά αρχικά να καταλάβετε το οικοσύστημα android και τι είναι υλοποιήσιμο και οικονομικό και εν συνεχεία το αναπτύσσει.

Με χειροποίητα γραφιστικά αν χρειαστεί, ενσωμάτωση γεωγραφικής πληροφορίας, push notifications μέχρι το ανέβασμα της εφαρμογής στο Google play και προαιρετικά ανάπτυξη ιστοσελίδας για την προώθηση της η Morphix σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για την ιδέα σας.

Ετοιμάστε μου μια προσφορά
responsive
Βήματα ανάπτυξης εφαρμογής
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου.
surveys

Σαν πρώτο βήμα σας δίνεται ένα ερωτηματολόγιο όπου με τη συμπλήρωση του καταλαβαίνουμε τι ακριβώς χρειάζεστε αφού οι ερωτήσεις έχουν συνταχθεί μετά από εμπειρία σε πολλά έργα.Οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με το κοινό στο οποίο στοχεύετε όπως και με την εμφάνιση της εφαρμογής σας.

Σύνταξη προσφοράς.
Contract

Αφού καταλάβουμε ακριβώς τις ανάγκες σας συντάσσεται μία εξατομικευμένη προσφορά που αντανακλά όλα όσα καταλάβαμε από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τις συζητήσεις που έγιναν. Το έγγραφο αυτό αποσαφηνίζει με λεπτομέρεια όσο είναι δυνατόν τις απαιτήσεις του πελάτη και ποιες ενέργειες θα γίνουν μέχρι να παραδοθεί το προϊόν στα χέρια σας όπως και ποιο ακριβώς θα είναι το προϊόν μαζί με τη κοστολόγηση του.

Σε αυτό το σημείο αν δείτε ότι η προσφορά δεν αντανακλά τις ανάγκες σας γίνεται ανασύνταξη μέχρι να συμφωνήσουμε όσον αφορά τις ανάγκες και τι θα σας παραδώσουμε.

Ανάθεση έργου.
handshake

Η ανάθεση του έργου γίνεται με την υπογραφή της σύμβασης.Η εκκίνηση των εργασιών γίνεται με την καταβολή της προκαταβολής.

Εμφάνιση εφαρμογής.
Design-and-innovation_small

Το σύστημα android προσφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό κατευθυντήριες γραμμές για την εμφάνιση της εφαρμογής σας, όσο και για την εμπειρία χρήστη. Σας βοηθούμε να καταλάβετε αυτές τις γραμμές και μαζί να σχεδιάσουμε την εμφάνιση της εφαρμογής σας.

Συλλογή υλικού.
Multimedia

Μας προμηθεύετε με όλο εκείνο το υλικό το οποίο στη πορεία θα μας χρειαστεί για την ανάπτυξη της εφαρμογής σας όπως το λογότυπο σας, φωτογραφίες των προϊόντων σας, μία περιγραφή της εταιρίας σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ότι άλλο μπορεί να έχετε στη συλλογή σας ακόμα και αν αρχικά εκτιμάτε ότι δεν θα χρειαστεί.

Πιλοτική λειτουργία.
A stylized red stamp that shows the term beta testing. All on white background.

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης η εφαρμογή μπαίνει σε περίοδο πιλοτικής λειτουργίας όπου και ανάλογα με τον αριθμό των αναδράσεων που επιλέξατε να έχετε κατά το πρώτο βήμα αυτής της λίστας, ανατροφοδοτείτε την ομάδα μας με τις αλλαγές που θέλετε να γίνουν.

Παράδοση έργου.
completion_puzzle

Οι κωδικοί της εφαρμογής σας, σας παραδίδονται. Συμπληρωματικά γίνονται και άλλες ενέργειες όπως σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα κ.α.

Εκπαίδευση.
training-image

Γίνεται εκπαίδευση του διαχειριστή της εφαρμογής σας στη διαχειριστική πλατφόρμα σας αν έχει αναπτυχθεί κάποια, ώστε με εύκολο και γρήγορο τρόπο να μπορεί να διαμορφώνει το περιεχόμενο και τη δομή της εφαρμογής σας,

Υποστήριξη.
support

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου της εφαρμογής σας αναβαθμίζονται όποτε είναι απαραίτητο ώστε η εφαρμογή σας να είναι ασφαλής και να έχετε τα τελευταία εργαλεία διαχείρισης διαθέσιμα.

Δυνατότητες εφαρμογής
  • Ανέβασμα στο Google play.
  • Υποστήριξη συσκευών με android > 4.
  • Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Google.
  • Χειροποίητο γραφιστικό αν χρειαστεί.