Online Παραγγελιοληψία

Online Παραγγελιοληψία ταχυφαγείων

E

χετε ταχυφαγείο; Τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι χρησιμοποιείτε κάποια από τις διάφορες υπηρεσίες online παραγγελιοληψίας που υπάρχουν. Η διαφορά με το προϊόν που σας προσφέρουμε είναι ότι δεν πληρώνετε ποσοστά αλλά επενδύετε σε ένα προϊόν το οποίο και θα είναι δικό σας στο μέλλον.

Παράλληλα, η εμφάνιση του καταστήματος σας θα είναι μοναδική σε αντίθεση με το να δημιουργήσετε προφίλ στις παραπάνω υπηρεσίες όπου όλα τα ταχυφαγεία έχουν παρόμοια εμφάνιση.

Με μία κίνηση αποκτήστε ιστότοπο και online παραγγελιοληψία σε μοναδική τιμή.

Ετοιμάστε μου μια προσφορά

Βήματα ανάπτυξης ιστότοπου & Online παραγγελιοληψίας

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου.

Σαν πρώτο βήμα σας δίνεται ένα ερωτηματολόγιο όπου με τη συμπλήρωση του καταλαβαίνουμε τι ακριβώς χρειάζεστε αφού οι ερωτήσεις έχουν συνταχθεί μετά από εμπειρία σε πολλά έργα.Οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με το κοινό στο οποίο στοχεύετε όπως και με την εμφάνιση της ιστοσελίδας σας.

Σύνταξη προσφοράς.

Αφού καταλάβουμε ακριβώς τις ανάγκες σας συντάσσεται μία εξατομικευμένη προσφορά που αντανακλά όλα όσα καταλάβαμε από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τις συζητήσεις που έγιναν. Το έγγραφο αυτό αποσαφηνίζει με λεπτομέρεια όσο είναι δυνατόν τις απαιτήσεις του πελάτη και ποιες ενέργειες θα γίνουν μέχρι να παραδοθεί το προϊόν στα χέρια σας όπως και ποιο ακριβώς θα είναι το προϊόν μαζί με τη κοστολόγηση του.

Σε αυτό το σημείο αν δείτε ότι η προσφορά δεν αντανακλά τις ανάγκες σας γίνεται ανασύνταξη μέχρι να συμφωνήσουμε όσον αφορά τις ανάγκες και τι θα σας παραδώσουμε.

Ανάθεση έργου.

Η ανάθεση του έργου γίνεται με την υπογραφή της σύμβασης.Η εκκίνηση των εργασιών γίνεται με την καταβολή της προκαταβολής.

Επιλογή γραφιστικού.

Επιλέγετε κάποιο από τα έτοιμα γραφιστικά που σας έχουμε προτείνει.Αυτά τα γραφιστικά αν και έτοιμα είναι παραμετροποίησιμα σε τέτοιο σημείο που μπορούν να παραχθούν δεκάδες διαφορετικοί ιστότοποι με μόνο ένα από αυτά.Επίσης σας προσφέρουμε διαχειριστικά εργαλεία όπου και μετά την εκπαίδευση πάνω σε αυτά θα μπορείτε να αλλάζετε σε εντυπωσιακό βαθμό την εμφάνιση και το περιεχόμενο του ιστότοπου σας.

Συλλογή υλικού.

Μας προμηθεύετε με όλο εκείνο το υλικό το οποίο στη πορεία θα μας χρειαστεί για την μορφοποίηση όλων των σελίδων του ιστότοπου σας όπως το λογότυπο σας, φωτογραφίες των προϊόντων σας, μία περιγραφή της εταιρίας σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ότι άλλο μπορεί να έχετε στη συλλογή σας ακόμα και αν αρχικά εκτιμάτε ότι δεν θα χρειαστεί.

Πιλοτική λειτουργία.

Ο ιστότοπος σας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης είναι ορατός μόνο από εσάς σε κάποια δοκιμαστική διεύθυνση όπου και μπορείτε να παρακολουθείτε τη πρόοδο της κατασκευής. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης ο ιστότοπος μπαίνει σε περίοδο πιλοτικής λειτουργίας όπου και ανάλογα με τον αριθμό των αναδράσεων που επιλέξατε να έχετε κατά το πρώτο βήμα αυτής της λίστας, ανατροφοδοτείτε την ομάδα μας με τις αλλαγές που θέλετε να γίνουν.

Παράδοση έργου.

Οι κωδικοί του ιστότοπου σας, σας παραδίδονται. Συμπληρωματικά γίνονται και άλλες ενέργειες όπως άνοιγμα λογαριασμών email σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα κ.α.

Εκπαίδευση.

Γίνεται εκπαίδευση του διαχειριστή της ιστοσελίδας σας στη διαχειριστική πλατφόρμα σας, ώστε με εύκολο και γρήγορο τρόπο να μπορεί να διαμορφώνει την εμφάνιση και τη δομή των επιμέρους σελίδων του ιστότοπου σας,

Υποστήριξη.

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του ιστότοπου σας καθώς και τα πρόσθετα σε αυτό αναβαθμίζονται όποτε είναι απαραίτητο ώστε ο ιστότοπος σας να είναι ασφαλής και να έχετε τα τελευταία εργαλεία διαχείρισης διαθέσιμα.

Δυνατότητες ιστότοπου

 • Διαχειριστικό του καταλόγου σας.
 • Εύρεση τοποθεσίας του πελάτη.
 • Υποστήριξη πολλαπλών καταστημάτων.
 • Χάρτες με τις περιοχές διανομής.
 • Υποστήριξη προσφορών.
 • Προσαρμογή του ιστότοπου σε κινητές συσκευές (Responsive design).
 • Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας.
 • Αυτόματες αναβαθμίσεις.
 • Φόρμες επικοινωνίας.
 • Υποστήριξη λειτουργιών SEO (βελτιστοποίηση θέσης σε μηχανές αναζήτησης).
 • Διαχειριστικό του ιστότοπου σας ώστε να αλλάζετε τη δομή και το περιεχόμενο με εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Τελευταία έργα online παραγγελιοληψίας

Online παραγγελιοληψία Χρήστος Γυράδικο.

Online παραγγελιοληψία dimisfood.