Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

H

αξία της τοποθεσίας και της γεωγραφικής πληροφορίας ανεβαίνει διαρκώς. Η Morphix σας προσφέρει συστήματα GIS που έχουν μικρές εφαρμογές (χάρτες με τοποθεσίες ) έως και μεγάλες (διάφορα υπόβαθρα, επεξεργασία επιπέδων, 3d κ.ά.) σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Αναπτύσσοντας τα συστήματά μας με τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα(open source) κρατάμε το κόστος σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίσης τα παραδοτέα συστήματα μπορούν να είναι εξ’ολοκλήρου χειροποίητες εφαρμογές με δικιά σας έμπνευσης εμφάνιση και όχι τυποποιημένη.

Ετοιμάστε μου μια προσφορά
Βήματα ανάπτυξης GIS
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου.

Σαν πρώτο βήμα σας δίνεται ένα ερωτηματολόγιο όπου με τη συμπλήρωση του καταλαβαίνουμε τι ακριβώς χρειάζεστε αφού οι ερωτήσεις έχουν συνταχθεί μετά από εμπειρία σε πολλά έργα.Οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με το κοινό στο οποίο στοχεύετε όπως και με την εμφάνιση της εφαρμογής σας.

Σύνταξη προσφοράς.

Αφού καταλάβουμε ακριβώς τις ανάγκες σας συντάσσεται μία εξατομικευμένη προσφορά που αντανακλά όλα όσα καταλάβαμε από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τις συζητήσεις που έγιναν. Το έγγραφο αυτό αποσαφηνίζει με λεπτομέρεια όσο είναι δυνατόν τις απαιτήσεις του πελάτη και ποιες ενέργειες θα γίνουν μέχρι να παραδοθεί το προϊόν στα χέρια σας όπως και ποιο ακριβώς θα είναι το προϊόν μαζί με τη κοστολόγηση του.

Σε αυτό το σημείο αν δείτε ότι η προσφορά δεν αντανακλά τις ανάγκες σας γίνεται ανασύνταξη μέχρι να συμφωνήσουμε όσον αφορά τις ανάγκες και τι θα σας παραδώσουμε.

Ανάθεση έργου.

Η ανάθεση του έργου γίνεται με την υπογραφή της σύμβασης.Η εκκίνηση των εργασιών γίνεται με την καταβολή της προκαταβολής.

Επιλογή γραφιστικού.

Το δημιουργικό της Morphix αναλαμβάνει να σας παρουσιάσει γραφιστικά και ροές εργασιών ώστε βήμα βήμα να χτιστεί η εμπειρία του χρήστη. Μετά από τις προγραμματισμένες αναδράσεις καταλήγουμε στο τελικό γραφιστικό.

Συλλογή υλικού.

Μας προμηθεύετε με όλο εκείνο το υλικό το οποίο στη πορεία θα μας χρειαστεί για την ανάπτυξη της εφαρμογής σας όπως επίπεδα γωγραφικής πληροφορίας σημεία ενδιαφέροντος, και ότι άλλο μπορεί να έχετε στη συλλογή σας ακόμα και αν αρχικά εκτιμάτε ότι δεν θα χρειαστεί.

Πιλοτική λειτουργία.

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης η εφαρμογή μπαίνει σε περίοδο πιλοτικής λειτουργίας όπου και ανάλογα με τον αριθμό των αναδράσεων που επιλέξατε να έχετε κατά το πρώτο βήμα αυτής της λίστας, ανατροφοδοτείτε την ομάδα μας με τις αλλαγές που θέλετε να γίνουν.

Παράδοση έργου.

Οι κωδικοί της εφαρμογή σας, σας παραδίδονται. Συμπληρωματικά γίνονται και άλλες ενέργειες όπως άνοιγμα λογαριασμών email σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα κ.α.

Εκπαίδευση.

Γίνεται εκπαίδευση του διαχειριστή της εφαρμογή σας στη διαχειριστική πλατφόρμα σας αν αυτή αναπτύχθηκε, ώστε με εύκολο και γρήγορο τρόπο να μπορεί να διαμορφώνει την εμφάνιση και τη δομή των επιμέρους λειτουργιών της εφαρμογή σας,

Υποστήριξη.

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου της εφαρμογή σας καθώς και τα πρόσθετα σε αυτό αναβαθμίζονται όποτε είναι απαραίτητο ώστε η εφαρμογή σας να είναι ασφαλής και να έχετε τα τελευταία εργαλεία διαχείρισης διαθέσιμα.

Δυνατότητες GIS
  • Διαχειριστικό του GIS.
  • Προσαρμογή του gis σε κινητές συσκευές (Responsive design).
  • Αυτόματες αναβαθμίσεις.
  • Υποστήριξη λειτουργιών SEO (βελτιστοποίηση θέσης σε μηχανές αναζήτησης).
  • Σύνδεση με CMS (WordPress).
  • Οδηγίες από - προς.
  • Αυτόματη εύρεση τοποθεσίας του χρήστη.

Τελευταία έργα GIS

GIS επιμελητηρίου Καβάλας

GIS Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Portal και GIS Δήμου Θάσου